Phone : 66-2-962-2690 Fax : 66-2-962-2691 email : support@gfincorporation.com

เกี่ยวกับเรา

Business Overview

บริษัท จีฟินน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย โดยในขณะนั้นบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดในการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์และฮาร์ทแวร์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์คคาเมร่าเข้ามามีบทบาทสูงในตลาดระบบรักษาความปลอดภัย

psim-wallroom

บริษัทได้เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์สำหรับระบบแสดงภาพของห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยสามารถแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดและแผนที่กราฟฟิกบนบนระบบจอภาพ TV WALL และจอภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และระบบตรวจจับและประมวลผลสัญญาณเตือนภัยจากอุปกรณ์ต่างๆในระบบเพื่อแจ้งเตือนให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับทราบ โดยมีเป้าหมายเพื่อการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีระบบด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ในช่วงเวลาต่อมาบริษัทได้พัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยประเภทต่างๆในองค์ให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้เป็นระบบเดียวกัน ( หรือเรียกว่าเป็นการสร้างระบบแบบ Physical Security Integration System) และบริษัทได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มความสามารถในการทำงานนอกเนื่องจากรองรับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว บริษัทได้พัฒนาความสามารถของซอร์ฟแวร์ของบริษัทเพื่อรองรับการบริหารจัดการของผู้บริษัทในส่วนงานรักษาความปลอดภัย หรือเรียกว่าระบบ Physical Security Information Management (หรือเรียกโดยย่อว่าระบบPSIM)

บริษัทได้เริ่มพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบPSIMในปี 2011 ซึ่งเป็นระบบซอร์ฟแวร์ที่นำสมัยในตลาดระบบรักษาความปลอดภัยในเวลานั้นเป็นผู้พัฒนารายแรกและรายเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทได้มีการพัฒนาระบบการร่วมกันคู่ค้าทางการตลาดซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับชั้นนำของโลกหลายบริษัท อาทิ เช่น บริษัท AXIS, Milestone, Panasonic, Chubb, Sony, Bosch, ExacqVision, AVerMedia, Hikvisionและผลิตภัณฑ์ชั้นนำอื่นๆอีกจำนวนมาก

ระบบซอร์ฟแวร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า GFIN ได้รับยอมรับและมีการติดตั้งใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่อาทิเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กรมศุลกากร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ป.ต.ท โรงพยาบาลกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นต้น

Mission and Strategy

บริษัทจีฟินท์ คอร์ปมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ให้ล้ำสมัยความคู่ไปกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายในการจัดจำหน่างผ่านพันธมิตรทางด้านธุรกิจทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและนำประโยชน์สูงสุดสู่ลูกค้าของบริษัท บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ 3 ด้าน ได้แก่

SIMPLICITY, INTEGRATIONS AND INTELLGENT

SIMPLICITYหมายถึง ระบบซอร์ฟแวร์ของบริษัทต้องใช้งานได้ง่าย โดยยังคงรักษาจุดประสงค์หลักของการใช้งานไว้เพื่อการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีระบบด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

INTEGRATIONSหมายถึง ระบบซอร์ฟแวร์ของบริษัทต้องสามารถเชื่องโยงการทำงานและรับสัญญาณเตือนภัยจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆในระบบ และมีการแจ้งเตือนให้แก่เจ้าหน้าที่ไห้รับทราบถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INTELLGENTหมายถึงระบบซอร์ฟแวร์ของบริษัทสามารถช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน

Business Vision

ปัจจุบันตามวิกฤตการของโลก ความไม่สงบและภัยพิบติทางธรรมชาติ รวมทั้งการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น เป็นปัจจัยผลักด้นในธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยมีการขยายต้วและเติบโตอย่างมาก ประกอบกับเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโพน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณท์ในช่วยระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสมาร์ทโพนที่เป็นวิถีชีวิตหลักของคนในสังคมปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ระบบกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค หรือ ระบบความคุมการผ่านประตู เป็นต้น

ในขณะที่การพัฒนาอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และมีการเติบโตอย่างสูง ได้มีการริเริ่มแนวความคิดใหม่ในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์ ซึ่งเรียกระบบบริหารจัดการนี้ว่า Physical Security Information Management (หรือระบบPSIM)

บริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการในตลาดที่ต้องการระบบที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆในองค์กร โดยเฉพาะองค์การขนาดใหญ่เช่น ธนาคาร ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สนามบิน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรเหล่านี้จะมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบต่างๆจำนวนมากติดในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีขนาดก้วางขวาง

ยกตัวอย่างเช่นมีกล้องวงจรปิดมากกว่า 500– 1000ตัวในระบบซึ่งเป็นการยากที่เจ้าหน้าที่จะสามารถมองภาพจากกล้องทั้งหมดผ่านทางจอภาพได้อย่างครบถ้วน และเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น เช่นมีสัญญาณเพลิงไหม้แจ้งเตือน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะเกิดความสับสนในการหาจุดเกิดเหตุผ่านจอภาพจำนวนมาก ระบบบริหารจัดการPSIMจะเป็นคำตอบสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในยุคใหม่ ที่สามารถนำภาพกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุมาแสดงบนจอภาพ และมีการปรับเปลี่ยนการแสดงภาพในแสดงทั้งภาพวีดีโอและแผนที่ไปพร้อมกัน ทำให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทจีฟินท์ คอร์ป ได้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการอย่างสูงของเทคโนโลยี PSIM ในตลาดระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ทั้งไนด้านด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งหาบุคลาการที่มีความสามารถทั้งสองด้านร่วมกันได้ยากในปัจจุบัน ประกอบกับมีพันธมิตรทางด้านการค้าที่เข็มแข้ง เป็นบริษัทที่ผลิดสินค้าด้านรักษาความปลอดภัยระดับชั้นนำของโลกให้การสนับสนุน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาผลิดภัณฑ์ของบริษัทไม่ใช้เฉพาะการทำตลาดในประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่พันธมิตรทางด้านการค้าของบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่

บริษัทจีฟินท์ คอร์ป มีความเชื่อมั่นว่าความรู้และประสบการณ์ของทีมงานพัฒนา ประกอบกับผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงสามารถพัฒนาผลิดภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีในตลาดได้อย่างครบสมบูรณ์ นำประโยชน์สู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้อยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากความวิตกกังวล และสามารถลดความสูญเสียในกรณีที่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น รวมทั้งช่วยให้การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการลดการสูญเสียจากทรัพย์สินหรือสินค้าหายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล